Boxeur Des Rues Bxt1630 Sport Leggings Kvinne Svart S Amazon Elsvart klaring nye ankomst preordre for salg gratis frakt butikken utløp for online billig billig online t6KQ8s

h9F6YsqjjS
Boxeur Des Rues Bxt-1630 - Sport Leggings Kvinne, Svart, S Amazon El-svart

produktdetaljer

stil:
sport
farge:
neger
størrelse:
l [40-42]
m [38]
s [36]
xs [34]

Boxeur Des Rues BXT-1630 - Leggins de mujer, Negro, MLeggins elásticos Detalles en color contrastante Impresión lateral en colores contrastantes y matizados

Åpningstider: 09-18 (10-15) - Velkommen til Best Fiske |
+(47) 74 83 41 40 | À Garçonne Trepanel Strikket Genser Farfetch Den Rojoazulmarino utløp bestselger utløp utrolig pris gratis frakt eksklusive klaring populær utløp i Kina TgrMzuNQH
0
  • Du har ingen produkter i handlekurven.
0
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Blå Kamerater Americana stort salg utløp kjøp Manchester billig online 9fYMfq
Jerséis Capucha Design No Utformingen Hette Gensere Ingen 801558 Latostadora Elnegro 801558 Latostadora Elsvart gratis frakt komfortabel wiki online fblgw
Tenk deg hvor mange bilder du har i hodet ditt. Milliarder! Om du legger dem pent utover, vil de dekke mye mer enn fotballbanen. Noen av bildene vil du helst ikke se på fordi du får tungt for å puste. Andre bilder gjør at du kanskje får lyst til å hoppe opp på bordet og vifte med armene. Det er bilder fra steder du har vært eller ting du har vært med på. Det er bilder du har laget selv og bilder som har laget seg selv.

Oppgave

Slå opp en tilfeldig bokside, et ukeblad eller en avis. Velg ut ord du liker. Ikke les videre her før du har gjort det. Altså, velg ut ord du liker fra en tilfeldig bokside, et ukeblad eller en avis. Skriv ordene på et ark. Ok? Resten av oppgaven følger under bildet. Bildet er av ei tilfeldig side i boka som ligger på nattbordet mitt nå, ”En liten historie om lengsel” av Jens M. Johansson, ei fin bok, som blir bedre for hver side jeg leser. Ikke skroll ned før du har skrevet ordene som du henter fra den trykksaken du har for hånden.

Har du skrevet ned ordene? OK. Da er du klar til neste steg. Nå har du ord. Bruk ordene til å lage en tekst. Ikke tenkt at det blir dumt eller kjedelig. Føy til andre ord du trenger, og forsøk å bruk alle ordene du valgte. Jobb raskt slik at kritikeren - den sure gretne, gubben eller kjerringa som kikker over skulderen din - ikke rekker å ødelegge for deg. Bare skriv uten å tenke. Gikk det greit? Jeg tipper at du nå har skrevet en tekst som du liker. Send den gjerne til meg.

Kurs i kreativ skriving passer for den som har lyst til å komme i gang med å skrive og for den som har skrevet ei stund og trenger et puff til å komme videre. Deltakerne kan bli bedre kjent med seg selv og oppdage nye uttrykksmåter. På kurset får du oppgaver som du skal besvare i løpet av kort tid. Når vi jobber raskt, blir vår indre kritiker satt ut av spill. Det viser seg at vi blir ekstra kreative da. Å skrive er å formidle. Vi samler inntrykk gjennom sansene våre. Hvilke sanser bruker du mest? Syn? Hørsel? Eller en av de andre sansene? Hvilke inntrykk er viktige for deg når du skal formidle noe videre? Deltakerne leser vanligvis høyt det de har skrevet. Ingen tvang, men det er fint å dele med andre og vi blir inspirert av å høre hvordan andre løser oppgavene. Det blir litt tid til samtale rundt det å skrive og til en viss grad blir det mulig å få respons på egne ideer eller problemstillinger. Kursleder er forfatter Ingeborg Eliassen . Hun har blant annet gitt ut barnebøker og fått oppført en rekke skuespill. Hun skriver for tida for film og TV. Ingeborg har bred erfaring som kursholder for folk i alle aldre.

Den katolske kirke i Ålesund

/ alesund-katolsk

Det er tid for å gå med Kristus i våre gater. På søndag 3. juni feires festen for Kristi legeme og blod.Sett av denne dagen og ta turen til Ålesund kirke, slik at vi sammen kan vise vår kjærlighet til Herren Jesus Kristus!

Under Corpus Christi i år vil det bli fremført følgende musikalske verk:

Susana Lopes – sopran Lisbet Lislevatn – alt Morgan Berg – tenor André Sjåvåg – bass Ioana Maria Precup – organist Nikolas Fehr – assistent

Umiddelbart efter messen er det prosesjon i gatene der Aalesunds Ungdomsmusikkorps deltar.

Søndag 3. juni kl. 14.00 Høymesse Prosesjon

/ alesund-katolsk

Fredag 1. juni· Jesuhjertefredag 18.00Høymesse sakramentsandakt

Lørdag 2. juni 18.00Messe på polsk

Søndag 3. juni· Corpus Christi 14.00Høymesse Prosesjon

Fredag 8. juni · Høytiden for Jesu hjerte 18.00 Høymesse

Søndag 10. juni· 10. søndag per annum, B 09.00 Messe på polsk 11.00Høymesse 14.00 Messe på polsk 16.00 Messe på engelsk

Lørdag 16. juni· Feiring av filippinsk nasjonaldag 13.00Høymesse i

Søndag 17. juni· 11. søndag per annum, B 09.00Messe på polsk 11.00Høymesse 14.00Messe på polsk 17.00Høymesse i

Torsdag 21. juni· Mariaforeningen 12.00Messe, lunch, andakt

Søndag 25. juni· Høytiden for St. Johannes’ fødsel 09.00Messe på polsk 11.00Høymesse 14.00Messe på polsk

Fredag 29. juni· Høytiden for SS. Peter Paulus 18.00Høymesse

/ alesund-katolsk

Det er mai måned med tid for Flores de Mayo og Maria-prosesjoner. I vår menighet kan du delta både ved Vår Frue kirke og Ulstein kirke. Kom og vær med, opplev fellesskapet i prosesjonen, med sang og glede for Herrens mor!

Prosesjonene starter efter messen som begynner:

Vår Frue kirke, Ålesund — søndag 13. mai kl. 16.00 (engelsk messe) Ulstein kirke (Dnk), Ulsteinvik — søndag 20. mai, 1. pinsedag, kl. 17.00

byggejuss.no
Av Eirik Rise / 20 Jun 2017 / No Comments

En dom fra Borgarting lagmannsrett 20. mars 2017 konkluderer med at anskaffelsesregelverket ga Oslo kommune rett til å avvise det laveste pristilbudet i en anbudskonkurranse, fordi tilbudet hadde «unormalt lav pris». Tilbudssummen var ikke unormalt lav, men taktisk prising gjorde at enkelte poster var priset betydelig under kost, og andre betydelig over.

[artikkelen er publisert i bladet Byggeindustrien Nr. 10-2017]

Bakgrunnen for retten til å avvise unormalt lave tilbud

Grunnen til at anskaffelsesregelverket gir offentlige oppdragsgivere rett til å avvise er å hindre at oppdragsgiver må akseptere tilbud der prisen f.eks. er resultat av sosial dumping, eller der leverandøren ikke har økonomisk bæreevne til å takle den tapsbringende kontrakten. For å unngå misbruk av bestemmelsen er oppdragsgivers fremgangsmåte underlagt nærmere begrensninger, men regelverket definerer ikke hva som skal til for å vurdere et tilbud som unormalt lavt. Til nå har bestemmelsen blitt brukt til å avvise tilbud med unormalt lav .

Uønsket prisstrategi

Taktisk prising baserer seg på at tilbydere mener at oppdragsgiver har estimert konkurransegrunnlagets mengder feil, og ønsker å utnytte forholdet mellom å oppnå en lav evalueringssum i konkurransen, og et høyt faktisk utbetalt vederlag. Enhetsprisene for mengdene som oppdragsgiver har overvurdert settes lavt, og mengdene som er undervurdert prises høyt.

Der leverandøren kan påvirke postfordelingen, vil taktiske priser raskt medføre høye kostnader for oppdragsgiver. Også der oppdragsgiver styrer postfordelingen kan prissammensetningen gi insentiver til å velge en annen utførelse enn ønskelig. Taktiske priser øker sjansen for høy fortjeneste eller høyt tap. Treffer leverandøren med prisstrategien, risikerer oppdragsgiver budsjettoverskridelser. I motsatt fall kan manglende lønnsomhet for leverandøren føre til konkurs/mislighold. I tillegg forhøyes risikoen for at det laveste pristilbudet ikke gir den billigste faktiske utførelsen.

Konkret om dommen

Saken avgjort i Borgarting gjaldt en kontrakt om veivedlikehold i Oslo, som skulle tildeles tilbudet med laveste pris. Total Uteservice AS (TU) var åpne om at tilbudet var taktisk priset; eksempelvis var flere poster for brøyting satt til 1 krone, mens salting av boligveier var priset svært høyt.

Oslo kommunes vurdering var at prisene innebar «». Risikoen for mislighold var ikke nærmere begrunnet med at TU manglet økonomisk bæreevne til å utføre en mulig tapsbringende kontrakt. Domstolen ønsket ikke å overprøve det innkjøpsfaglige skjønnet utvist av kommunen, og skriver at . TUs økonomiske bæreevne blir ikke drøftet, og konklusjonen om at prisene medførte en fremstår derfor ubegrunnet. Logikken synes å være at TU ville misligholde kontrakten dersom de faktiske mengdene gjorde den ulønnsom.

Sviktende lønnsomhet er i utgangspunktet leverandørens problem. Hvis TU hadde kapasitet til å oppfylle en ulønnsom kontrakt – eksempelvis på grunn av overkapasitet – er manglende lønnsomhet for TU et gode for kommunen. Vilje til å ta en slik risiko kan anses som et legitimt konkurransefortrinn. Leverandøren bærer selv risiko for egen fortjeneste, og oppdragsgiver kan kreve oppfyllelse i henhold til tilbudet. Det er etter vårt syn ikke dekning for en generell antakelse om at en leverandør vil misligholde kontrakten dersom de faktiske mengdene gjør den ulønnsom.

Taktisk prising er tilbyders eneste valg

Prising av et urealistisk mengdegrunnlag er utfordrende for leverandører. Foruten å prise «taktisk», er alternativene å prise «lojalt» (som om estimatene er riktige), innta forbehold/forutsetninger, eller varsle oppdragsgiver om svakheter i mengdegrunnlaget før tilbudsfristen.

«Lojal» prising, eksempelvis i form av at alle priser settes til kost + påslag, fjerner risikovilje som konkurranseelement. Det er naturlig å ta hensyn til svakheter i mengdegrunnlaget ved prisingen. I den aktuelle saken var prisstrategien utilslørt og karikert – flere poster var priset til 1 krone, mens andre var påfallende høye. Desto mer «ekstreme» prisutslag, desto høyere risiko for kostnadsoverskridelser overføres mellom partene, og jo mer forsterkes de negative effektene for oppdragsgiver. Grensene for et «illojalt» prisnivå er imidlertid vanskelige å trekke opp, og det har lite for seg å sette en fiktiv enhetspris på en uaktuell mengdepost. Dessuten – hvis oppdragsgiver taktisk prising vil ikke «lojale» priser være konkurransedyktige.

Alternativet om å innta forbehold/forutsetninger om mengdene er en dårlig idé, og vil som regel føre til avvisning av tilbudet.

Oslo kommune hadde påstått seg frifunnet fra erstatningsansvaret fordi TU, i stedet for å gjøre kommunen oppmerksom på svakheter ved mengdegrunnlaget før tilbudsfristen, utnyttet disse ved taktisk prising. Flertallet av dommerne i Borgarting kommenterer ikke spørsmålet, men mindretallet skriver at TUs oppfatning av holdbarheten i kommunens estimater ikke kunne utløse en slik varslingsplikt.

Oppdragsgiver kan løse problemet

Oppdragsgiver har ansvaret for at estimatene i eget mengdegrunnlag er riktige. Oppdragsgiver kan også på andre måter begrense eller beskytte seg mot konsekvensene av taktisk prising. Alternativer kan være å evaluere pris/kostnad ved variasjonsanalyser, låse priser på mengdeposter som er sårbare for taktisk prising, eller kreve priser innenfor bestemte intervaller. Reguleringen må imidlertid være rettslig holdbar og kommersielt hensiktsmessig; generelt utformede forbud mot taktisk prising løser verken problemet eller hindrer tvister. Oppdragsgivers mulighet for å regulere bør likevel forhøye terskelen for å avvise taktisk prisede tilbud i fraværet av regulering.

Oppdragsgivere kan ha gode grunner for å avvise taktisk prisede tilbud, men leverandørene kan ha gode grunner for å prise taktisk. Basert på flertallets premisser i den aktuelle dommen, vil det føres beskjeden rettslig kontroll med slike avvisninger. Dette er uheldig. I den grad forventet mislighold dekkes av avvisningsretten, må det etter vårt syn kreves klare omstendigheter som tyder på at tilbyderen vil få problemer med å oppfylle sine plikter etter kontrakten. At tilbyderen risikerer en tapsbringende kontrakt er ikke nok. Vi håper Høyesterett tar saken til behandling, og gir avklaringer som næringslivet kan leve med.

Posted in: Entrepriserett , Offentlige anskaffelser /Tagged: avvisning , offentlige anskaffelser , taktisk prising , Kvinnen Trening Bh Alle Me 3 Band billig lav frakt YL6tsPg

Om forfatteren

For bedriftsabonnementer er det vanlig med bindingstid på mobilabonnement. En avtale er riktignok en avtale, men om du har lyst til å bytte mobiloperatør finnes det mest sannsynlig mulighet for å komme ut av den gjeldende avtalen for ditt eksisterende mobilabonnement.

Hvorfor opererer man med bindingstid på mobilabonnement for bedrifter?

Forutsigbarhet i kundeforholdet gir en langsiktig inntektsstrøm som gjør det enklere for mobiloperatøren å investere og utvikle nye produkter og tjenester som til syvende og sist kommer kundene til gode

Les også: 5 grep som gir bedriften lavere mobilkostnader

Når man binder seg til en operatør over en gitt periode vil man i mange tilfeller få bedre pris enn om man dropper det. En annen grunn til at mange bedrifter takker ja til å binde seg er at man kan få en god innkjøpsavtale på mobiltelefoner i form av at man betaler ned telefonen som en del av abonnementsavtalen. I slike tilfeller må man regne med at operatørlåst. Det vil si at det kun er den operatøren du har kjøpt telefonen av sine SIM-kort som fungerer. Når avtalen har løpt ut kan operatørlåsen fjernes

MINDRE FRIHET? :

Her er tre muligheter for hvordan man kan komme seg ut av bindingstid på mobilabonnement:

Les gjennom kontrakten og vurder exit-muligheter

Vi anbefaler selvfølgelig å lese kontrakten grundig man signerer. Da er man bevisst på hva man går med på. Hvis det likevel oppstår en situasjon der man ønsker deg ut av avtalen, så finnes det som regel punkter i kontrakten som omhandler dette også. For eksempel dersom leverandør av tjenesten ikke har oppfylt sin del av avtalen, åpner det seg gjerne en exit-mulighet.

Bruddgebyr

Ved bindingstid opererer man som regel med bruddgebyr. Betaler man dette vil man frigjøre seg fra den opprinnelige avtalen og få mulighet til å skifte operatør. I slike tilfeller blir det alltid en avveining mellom størrelsen på bruddgebyret og hva man må betale hos en annen operatør. Det kan likevel være penger å spare. Det kan også være at en annen operatør kan tilby tilleggstjenester som gir stor nok merverdi til at det er verdt å betale et bruddgebyr.

Utkjøp

Dersom du blir presentert for et godt tilbud, er det alltid verdt å sjekke om tilbyderen er villig til å kjøpe deg ut av den eksisterende avtalen. Dette vil si at din nye mobiloperatør betaler bruddgebyret for deg. Ulempen ved en slik ordning er at du sannsynligvis må forplikte deg over en lengre periode enda en gang. Fordelen er at de øvrige vilkårene gjerne er bedre hvis du først har tatt dette steget.

Hva hvis bruddgebyr eller utkjøp er uaktuelt?

Dersom betaling av bruddgebyr eller en avtale om utkjøp ikke er aktuelt for deg, kan du likevel gjøre en avtale med operatøren du ønsker å gå over til. Da må imidlertid tidspunktet for flytting av dine abonnement (porteringen) avtales til en dato etter utløp av bindingstiden du er i nå.

Ta kontakt

Informasjon

Kontakt info

Concret Interiør Netthandel AS 915 842 909 MVA [email protected]

Tempeveien 25 7031 Trondheim

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å øke brukervennligheten i samsvar med Lov om elektronisk kommunikasjon. Ved at du fortsetter å bruke Concretinterior.no, forutsetter vi at du samtykker til dette.